Back

Anunt decizie încadrare SEA, Construire zonă rezidenţială str. Sanduleşti –fază PUZ,Turda

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că Construire zonă rezidenţială str. Sănduleşti –fază PUZ, amplasat în municipiul Turda, str. Sănduleşti, fn, jud. Cluj,titulari Hapa Angela, Hapa Adrian Dumitru şi Felicia, Szilaghi Ludovic Ciprian şi Dana  Margareta, Pasc Viorel Florin şi Ana Crina, Maties Vasile şi Aurora, nu necesită evaluare de mediu,având în vedere că nu propune modificări cu impact semnificativ advers asupra mediului, planul se referă la o suprafaţă mică la nivel local, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară şi propune creşterea suprafeţei intravilanului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu cu condiţia racordării parcelelor la reţeaua de canalizare menajeră municipală. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 9,00–14,00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 23 septembrie 2011