Back

Anunt decizie încadrare SEA PUZ -Introducere teren în intravilan cu funcţiune mixtă - case de locuit, turism şi agrement, titular Rareş Viruca

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că PUZ – Introducere teren în intravilan cu funcţiune mixtă – case de locuit, turism şi agrement, amplasat în comuna Câţcău, sat Câţcău, fn,titular Rareş Viruca, nu necesită evaluare de mediu,având în vedere că nu propune modificări cu impact semnificativ advers asupra mediului, planul se referă la o suprafaţă mică la nivel local, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară şi propune creşterea suprafeţei intravilanului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu cu condiţia evacuării apelor uzate prin microstaţie de epurare. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site:  14 septembrie 2011