Back

Anunt decizie încadrare SEA PUZ - introducere teren în intravilan cu destinaţia zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare , titular SC COMEO SRL

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că PUZ introducere teren în intravilan cu destinaţia zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, amplasat în comuna Gilău, sat Gilău, str. Feser, fn,titular SC COMEO SRL, nu necesită evaluare de mediu,având în vedere că nu propune modificări cu impact semnificativ advers asupra mediului, planul se referă la o suprafaţă mică la nivel local, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară şi propune creşterea suprafeţei intravilanului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afisarii pe site: 23.11.2011