Back

Anunt decizie încadrare SEA PUD-Construire ansamblu de 2 construcţii 2 vile cu 2 unităţi locative, titular Rusanescu Cristian Ionel

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că PUD-Construire ansamblu de 2 construcţii: 2 vile cu 2 unităţi locative P+E+M, respectiv împrejmuire şi racord utilităţi, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Campului, fn, jud. Cluj, titular RUSĂNESCU CRISTIAN IONEL, nu necesită evaluare de mediu,având în vedere că nu propune modificări cu impact semnificativ advers asupra mediului, planul se referă la o suprafaţă mică la nivel local, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afisarii pe site: 15.05.2012