Back

Anunt decizie încadrare SEA PUZ Modernizare depozit OMV Petrom Cluj, titular SC OMV PETROM SA

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că PUZ modernizare depozit OMV Petrom Cluj, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cantonului, nr. 1, jud. Cluj,titular OMV Petrom, nu necesită evaluare de mediu,având în vedere că sunt prevăzute măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului, stabileşte o zonă cu grad mare de risc in caz de accident major în care se instituie interdicţie de construire locuinţe, dotări de învăţământ, comerţ en detail, dotări de interes general activităţi balneare şi turistice, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afisarii pe site: 02.02.2012