Back

Anunt decizie încadrare SEA - PUZ realizare Parc Solar Moldoveneşti, titular SC Finas Energy SRL

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că PUZ realizare Parc Solar Moldoveneşti, amplasat în comuna Moldoveneşti, sat Moldoveneşti,  fn, titular Rareş Viruca, nu necesită evaluare de mediu,având în vedere că nu propune modificări cu impact semnificativ advers asupra mediului, planul se referă la o suprafaţă mică la nivel local, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 3 octombrie 2011