Back

Anunt decizie încadrare SEA - Derogare de la prevederile amenajamentului silvic Vadu Moţilor, titular Ocolul Silvic Horea Apuseni

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că Derogare de la prevederile amenajamentului silvic Vadu Moţilor, amplasat pe raza comunei Măguri Răcătău, jud. Cluj,titular Ocolul Silvic Horea-Apuseni, nu necesită evaluare de mediu,extragerea arborilor afectaţi de doborâturi şi vânt fiind necesară pentru managementul ariei naturale protejate.Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 28 septembrie 2011