Back

Anunţ decizie încadrare PUG –comuna Virsolţ

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat că  PUG –comuna Vârşolţ, jud. Sălaj, titular Primăria comunei Vârşolţ, nu necesită evaluare de mediu,având în vedere că nu propune modificări cu impact semnificativ advers asupra mediului faţă de planul în vigoare, include planuri care au parcurs anterior proceduri de mediu, pe teritoriul administrativ nu se găsesc arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, sunt prevăzute zone de protecţie sanitară, interdicţii temporare sau definitive de construire pentru zone cu riscuri naturale sau servituţui de protecţie, se asigură suprafaţa de spaţiu verde pe cap de locuitor prevăzută de legislaţie.

Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se triansmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 

Data afişării pe site: 24 octombrie 2011