Back

Amenajament silvic UP VI Oţeloaia, jud. Satu Mare, titular: Ocolul Silvic Satu Mare

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat că: Amenajamentul silvic UP VI Oţeloaia, jud. Satu Mare, titular: Ocolul Silvic Satu Mare nu necesită evaluare de mediu,deoarece, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară şi este necesar pentru gestionarea durabilă a fondului forestier. Amenajamentul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 21.12.2011