Back

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA decide emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu 72 NV6/ 26.10.2007 revizuite pentru: Fabrica de zahăr cuprinzînd: hala de fabricaţie, cuptoare de var, centrala termica, spaţii de depozitare pentru: materii prime, materiale, produse finite, spaţii de depozitare temporara a deşeurilor, instalaţia de epurare mecanica a apei de transport şi spalare sfecla, staţia de pompare ape uzate, staţia de preepurare, corp administrativ