Back

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA decide emiterea AUTORIZAŢIEI DE MEDIU pentru instalaţie pentru distilat rachiuri naturale Titular: Ioan Miron, cu sediul în loc. Geaca nr. 123, jud. Cluj. pentru desfăşurarea activităţilor de: instalaţie pentru distilat rachiuri naturale – cod CAEN: 1561( - conf. Ord. nr. 337/2007) pe amplasamentul :loc. Geaca nr. 123