Back

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA decide emiterea AUTORIZAŢIEI DE MEDIU pentru „Linie de producţie amestecuri pulverulente uscate” Titular: S.C. KNAUF GIPS S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Sectorul 1, P-ţa Presei Libere, nr. 3-5, Turnul de sud al clădirii City Gate, et. 4