Back

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA decide emiterea AUTORIZAŢIEI DE MEDIU pentru „Statie de tratare a apei de adaos” Titular: Regia Autonoma de Termoficare Cluj Napoca RA, cu sediul in municipiul Cluj Napoca, str. Bulevardul 21 Decembrie, nr.1989, nr.79, etaj 2, jud. Cluj