Back

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA decide emiterea AUTORIZAŢIEI DE MEDIU pentru „ Fabricare mortare uscate si adezivi pentru constructii; fabricare placi de polistiren” Titular: SC IZOTEC SRL, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 134, jud Cluj