Back

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA - decide REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU nr. 3/ 09. 01. 2012, pentru tăierea şi rindeluirea lemnului şi exploatare forestieră,Titular: S.C. Agastău S.R.L. cu sediul loc. Răchiţele nr. 425, com. Mărgău, jud. Cluj