Back

„PUD-construire casă de vacanţă, amenajare parcelă, împrejmuire, racorduri şi branşamente” Cluj-Napoca, Făget, Fânaţ la Rudari, fn, judeţul Cluj titular: Fornade Teodora-Maria

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat că „PUD-construire casă de vacanţă, amenajare parcelă, împrejmuire, racorduri şi branşamente”Cluj-Napoca, Făget, Fânaţ la Rudari, fn,judeţul Cluj  titular:Fornade Teodora-Maria, nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională, sau comunitară, planul propune modificări fără impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu;

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la dataapariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 16.02.2012

Documente atasate

ARPM deciz incadr Fornade